Zahlavi

Registrace

Konference „Vědecká integrita a úloha vědy“

Termín online registrací prodloužen do 15. září 2024!

Pořadatelé si vyhrazují možnost zařazení účastníka na online platformu, pokud bude kapacita sálu vyčerpána.

Příjmení
Jméno
Tituly před jménem
Tituly za jménem
Pracoviště
E-mail
Výběr dne
Jaká je Vaše motivace účastnit se konference
Jiná sdělení pro organizátory

Správcem Vašich osobních údajů je Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., IČO 60457856, se sídlem Národní 3, Praha 1, PSČ 110 00. Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme pro účely Vaší registrace na akci proto, abychom věděli, kdo se naší akce bude účastnit, a jaké množství osob se dostaví. Rovněž je nutné Vaše osobní údaje zpracovávat proto, abyste byli včas informováni o přesunu akce na jiný termín, o zrušení akce nebo o naplnění kapacity a zařazení na čekací listinu. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů (zejména kontaktní informace, detail zpracování Vašich osobních údajů, kategorie příjemců, přehled Vašich práv) naleznete zde.

Pořadatelé si vyhrazují možnost zařazení účastníka na online platformu, pokud bude kapacita sálu vyčerpána.